ΤΕ.Π.Α.Η – Τέλος Πλοίων Αναψυχής & Ημερόπλοιων

Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) επιβάλλεται σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, υλοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή eTEPAI

Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «Παραδοσιακά πλοία» κατά την έννοια του νόμου και τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Σχετικά:

  • Ν. 4211/2013 Άρθρο 13 του όπως ισχύει
  • Ν.4211/2013 §13Π3.β => Ν.4504/2017 §85Π3.α.δδ
  • ΚΥΑ ΠΟΛ. 1210/2018
  • ΚΥΑ ΠΟΛ. 1214/2018, Α. 1119/2019
  • Ε.2069/2019

eTEPAI

The Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee (TEPAI)

The Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee (TEPAI) is imposed on all private and professional leisure ships and professional tourist day ships, of a total length of over 7m, regardless of flag, in Greek territorial waters.

For the fulfillment of this obligation, the electronic application eTEPAI is implemented by the Independent Authority for Public Revenue.

Ολικό μήκος άνω των (σε μέτρα) Ολικό μήκος έως και (σε μέτρα) Ποσό € ανά μήνα Ποσό € ανά μέτρο ανά μήνα Έκπτωση λόγω επαγγελματικής λειτουργίας Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής για την ετήσια οφειλή
0 7 0 0
7 8 16 10%
8 10 25 10%
10 12 33 10%
12,00 8 25% 10%

Παράδειγμα για σκάφος άνω των 12μ.

Ο υπόχρεος για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θέλει να πληρώσει για όλο το χρονικό διάστημα από 09-05-2019 έως 31-12-2019.

Το πλοίο έχει ολικό μήκος 13,78 μέτρα και δηλώνει αποκλειστική επαγγελματική χρήση για όλο το ανωτέρω διάστημα.

Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να πληρωθεί το ΤΕ.Π.Α.Η. και ποιο είναι το συνολικό του ύψος;

Αρχικά συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 1210/2018 και υπολογίζεται το ΤΕ.Π.Α.Η. ως ακολούθως:

8€*13,78 =110,24€ το μήνα (αφού το πλοίο είναι άνω των 12 μέτρων)

επί 8 μήνες (Μάιος 2019 έως και Δεκέμβριος 2019) 8 μήνες * (8 * 13,78 € )/μήνα = 881,92 €.

Εφόσον επιλέξει έκπτωση 10% λόγω ετήσιας προκαταβολής (για το 2019 το έτος θεωρείται 8 μήνες) τότε: 881,92€ *10%=88,19€ και

Έκπτωση 25% λόγω αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης 881,92 € * 25%=220,48 €

Το τελικό ποσό οφειλής ΤΕ.Π.Α.Η. είναι 881,92€-(88,192€+220,48€)=881,92€-308,67€=573,25€

Want more in English?

Contact Us!