1 01, 01, 2022

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη – Τεκμήρια Σκαφών

By |2024-03-02T15:24:42+02:00January 1st, 2022|Categories: ESPA|Tags: , , , , , , , , , |Comments Off on Ετήσια αντικειμενική δαπάνη – Τεκμήρια Σκαφών

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής

12 12, 12, 2019

Φορολογία Πλοίων

By |2024-03-02T15:29:50+02:00December 12th, 2019|Categories: ESPA|Tags: , , , , , , , , , |Comments Off on Φορολογία Πλοίων

Φορολογία Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975 (Α’ 77), όπως αντικαταστάθηκε και